Begeleiding & Coaching

That’s the Spirit biedt begeleiding & coaching aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Zowel individueel / ambulant als in groepsvorm. That’s the Spirit is in te huren door bedrijven, zorgorganisaties en particulieren.

De begeleiding van That’s the Spirit biedt een scala aan mogelijkheden. Zo kan de begeleiding bijvoorbeeld inhouden, dat de cliënt ondersteuning krijgt bij zijn financiën, het huishouden, studie, het hebben en onderhouden van werk en sociaal netwerk, een nuttige vrijetijdsbesteding, iets leuks ondernemen, et cetera. 

Ook is het mogelijk om That’s the Spirit in te zetten als buddy voor uw kind, om samen activiteiten te ondernemen. Dit kan leuk en leerzaam zijn voor uw kind, en tegelijkertijd een moment voor u als ouder(s) om even tijd voor uzelf te hebben.

Uiteraard sluit de begeleiding aan bij de hulpvraag van de cliënt, en wordt er graag in overleg gekeken naar waar ondersteuning nodig is en wat de wensen en behoeften zijn.

Belangrijke kernwaarden van That’s the Spirit tijdens begeleiding & coaching:

  • Aandacht
  • Gelijkwaardigheid
  • Vertrouwen
  • Enthousiasme
  • Ondernemend
  • Openheid
  • Optimisme
  • Duidelijkheid
  • Waardering

Interesse in begeleiding & coaching? Klik HIER om contact op te nemen.