Aangepast sporten

Sporten als doel èn als middel om diverse andere doelen te bereiken

Is sporten in een groep niets voor jou of jouw kind, of is het te spannend? Wie weet kan de één op één begeleiding van That’s the Spirit een uitkomst zijn. Eventueel met het lange termijn doel om uiteindelijk in een groep(je) te kunnen gaan sporten. Het aangepast sporten is vooral gericht op sport als middel, om te werken aan diverse doelen. Fitter worden en in beweging komen kan een doel zijn, maar indirect zullen we tijdens de begeleiding juist ook aan andere doelen werken, zoals bijvoorbeeld:

  • Plezier (in bewegen) ervaren
  • Zelfvertrouwen vergroten/succeservaringen opdoen
  • Meer structuur en ritme krijgen/zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Zelfredzaamheid vergroten
  • Versterking van sociale vaardigheden, zoals leren samenwerken
  • Participeren in de samenleving/onder de mensen komen

That’s the Spirit stemt de activiteiten af op jouw interesses en doelen, en gelooft erin dat er op een laagdrempelige manier, in een vertrouwde omgeving, samen veel te leren en te ervaren valt!

Interesse in aangepast sporten? Klik HIER om contact op te nemen.